Mapa spływów

Mapa spływów

Odcinki, które pokonałem kajakiem:

Co, gdzie kiedy:

Warta

Kocinka

Liswarta

Widawka

Rawka

Wierna Rzeka

  • odcinek Wierna Rzeka – Papiernia, 19 marca 2017

Biała Oksza

Grabia

Wiercica

Mała Panew

Pisia

Odra / Kłodnica / Kanał Gliwicki -> Pętla Kiedrzyńska

Białka Lelowska

Kamieniczka

Kozyrka

Kwisa

Dunajec

Motława

Pilica

Krasówka

Pankówka

Sztoła

Biała Przemsza

Czarna Włoszczowska

Krztynia

Rakówka

CZECHY

Bystricka

Moravice

SŁOWACJA

Belá

Hornád

Poprad